Ποιοτική Στατιστική ανάλυση με NVivo

Το NVivo είναι το κορυφαίο λογισμικό για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων.

 

Οι ποιοτικοί ερευνητές περιγράφουν, αξιολογούν και ερμηνεύουν κοινωνικά φαινόμενα. Αναλύουν δεδομένα από συνεντεύξεις, έρευνες, σημειώσεις πεδίου, ιστοσελίδες και άρθρα σε περιοδικά και εργάζονται σε τομείς από τις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση έως την υγειονομική περίθαλψη και τις επιχειρήσεις. Το NVivo τους επιτρέπει να οργανώνουν, να αναλύουν και να οπτικοποιούν τα δεδομένα τους, βρίσκοντας τα μοτίβα που περιέχουν.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NVIVO;

Η προσέγγιση των Miles και Huberman στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων ακολουθεί τρία βασικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των δεδομένων, της εμφάνισης δεδομένων και της εξαγωγής συμπερασμάτων και της επαλήθευσης τους . Η μείωση δεδομένων περιλαμβάνει ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής σχετικά με την προετοιμασία ακατέργαστων δεδομένων προς ανάλυση χρησιμοποιώντας κόμβους (κώδικες), περιπτώσεις, ταξινομήσεις και σύνδεση περιπτώσεων και κωδικοποιημένων δεδομένων για να μάθουμε ποια θέματα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων. Επιπλέον, το NVivo διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά στο σύνολο των εργαλείων του που διευκολύνουν τη διαδικασία εύρεσης σχέσεων μεταξύ κομματιών δεδομένων καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται θέματα. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στα δεδομένα για αναζήτηση κωδικών ή χρήσης λέξεων, ανάπτυξη μήτρας πλαισίου και οπτικοποίηση σχέσεων μεταξύ κωδικοποιημένων δεδομένων μέσω νοητικών χαρτών, εννοιολογικών χαρτών και χαρτών έργων.

 

Γραφήματα με NVivo

Εκτός από την ποσοτικοποιήση των ποιοτικών σας δεδομένων η BasisPap μπορέι να σας ετοιμάσει γραφήματα όπως το νέφος  λέξεων(word cloud) και την ομαδοποίηση των λέξεων (cluster analysis) που επιτρέπει την εμφάνιση πιθανών μοτίβων μεταξύ των απαντήσεων των συνεντευξιαζομένων

Data Visualizations in the Active Details Pane in NVivo

Contact us

For any question or for information please fill in the following contact form or send an email to info@basispap.com .

Adress:

P.C. 65201

Snt Barbara

Kavala

Mobile:

6931 258 164

Working hours

Mon-Fri 9am-9pm
Saturday 9am-2pm

Call Now Button