Στατιστικές αναλύσεις με Minitab

Ανάλυση με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος Minitab

Γιατί Minitab; Διότι περιέχει έτοιμες διαδικασίες στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου, παρέχει ευδιάκριτα γραφικά που είναι πλήρως  παραμετροποιήσιμα.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα δείγμα των δυνατοτήτων του Minitab με δεδομένα που αφορούν τον ετήσιο ποσοστιαίο δείκτη (πλήθος ατόμων προς συνολικό πληθυσμό)  απασχόλησης για την περίοδο από το 1981 έως και το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η οπτική εξέταση του ποσοστού του πληθυσμού ανά κατηγορία φύλου δείχνει  μεγαλύτερα ποσοστά για την κατηγορία των γυναικών (περισσότερες γυναίκες) και παρόμοια εξέλιξη μετά το 2000. Επίσης παρατηρείται μια σταθερή διαφορά της τάξεως του 2,5% μεταξύ των δύο κατηγοριών.

 

 

Η εξέταση της ετήσια ποσοστιαίας μεταβολής των απασχολούμενων ανά οικογενειακή κατάσταση δείχνει ότι  τα άτομα που είναι διεζευγμένα ή σε χηρεία ή σε διάσταση παρουσιάζουν ελάχιστη αύξηση διαφοροποιώντας την πορεία τους μετά το 2007-2008 από την παρόμοια πορεία που παρουσιάζουν οι έγγαμοι και οι άγαμοι.

 

 

Η εξέταση της σημαντικότητας της οικογενειακής κατάστασης ως παράγοντας με την βοήθεια της ανάλυσης της διασποράς (One Way ANOVA) δείχνει ότι ο πράγοτνας αυτός είναι στατιστικά σημαντικός σε στάθμη σημαντικότητας 5% (αλλά και σε σ.σ.1%) αφού  (F(2,99)=4256,07, Sig. < 0,001). Η περαιτέρω εξέταση (Tukey’s post hoc analysis) δείχνει ότι παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του εξεταζόμενου παράγοντα και ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζονται στην κατηγορία των έγγαμων ατόμων.

 

 

One-way ANOVA: Ποσοστό versus Οικ. Κατάσταση

 

  

 

Η εξέταση των ποσοστών απασχόλησης σε σχέση με το φύλο και την ηλικιακή κατηγορία του πληθυσμού έδειξε ότι οπτικά οι μεταβολές δείχνουν παρόμοια πορεία μεταξύ των ανδρών και των γυναικών όπως και ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των ποσοστού απασχόλησης για τον πληθυσμό μεγαλύτερο των 45 ετών.

 

Η εξέταση του παράγοντα ηλικιακή κατηγορία και φύλο σε σχέση με τα ποσοστά απασχόλησης έδειξε ότι ο παράγοντας ηλικιακή κατηγορία είναι στατιστικά σημαντικός (F(6,497)=4256,07, Sig. < 0,001) με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιών 45-64 και 30-44 για τις  οποίες παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης.

 

One-way ANOVA: Ποσοστό versus Ηλ. Κατηγορία

 

Ο παράγοντας φύλο δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός  δείχνοντας ότι δεν υπάρχει διαφοράς στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.

One-way ANOVA: Ποσοστό versus Φύλο

Η εξέταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών και του παράγοντα φύλο έδειξε ότι η μεταξύ του αλληλεπίδραση βρέθηκε στατιστικά σημαντική η οποία παρουσιάζεται κατά την μετάβαση από την ηλικιακή κατηγορία 0-14 στην 15-19 μεταξύ των αντρών και των γυναικών για την οποία οι άντρες παρουσιάζουν ελαφρά μεγαλύτερη τιμή από τις γυναίκες σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες εξεταζόμενες ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό.

General Linear Model: Ποσοστό versus Ηλ. Κατηγορία; Φύλο

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία ή για ενημέρωση παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλατε email στο info@basispap.com.

Διεύθυνση:

Τ.Κ. 65201

Περιοχή Πεντακοσίων

Καβάλα

Τηλέφωνο:

6931 258 164

Ωράριο:

Δευ-Παρ 9πμ – 9μμ
Σάββατο 9πμ – 2μμ

Call Now Button