Δια ζώσης

Η BasisPap μπορεί να αναλάβει την δια ζώσης εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων με την αποστολή εκπαιδευτή στην Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.