Σεμινάρια

Η BasisPap μπορεί να αναλάβει την διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης στην Στατιστική και πιστοποίησης χειρισμού στατιστικών πακέτων όπως το SPSS.