Εξ αποστάσεως

Με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να παρέχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί παρεχόμενη υπηρεσία η οποία εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία από την BasisPap. Μέσα από αυτή την εμπειρία έχουμε αναπτύξει μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και κατανόηση του περιεχομένου από τον φοιτητή.