Σχετικά με την ΒΑΣΙΣ

Η ΒΑΣΙΣ είναι μια ιστοσελίδα που στηρίζει την Στατιστική Έρευνα με την βοήθεια Αναλύσεων, Επεξεργασίας Δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

Σκοπός της είναι η καθοδήγηση ατόμων που ενδιαφέρονται να εκτελέσουν μια έρευνα ή να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της.

 

Member of Royal Statstical Society

front-logo

Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου