Βοήθεια στην έρευνα

Εάν θέλετε να κάνετε έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου ή με έτοιμα δεδομένα τότε ελέγξτε τις επιλογές που μπορούμε να σας παρέχουμε.

Σε κάθε περίπτωση έρευνας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην δημιουργία και παράδοση μόνο του ερωτηματολογίου, την μερική ανάλυση των δεδομένων ή την συνολική έρευνα.

Για τις επιλογές που σας παρουσιάζουμε υπάρχουν έτοιμα ερωτηματολόγια τα οποία είναι σταθμισμένα για μέγιστη απόδοση του δείκτη αξιοπιστίας του Cronbach με έτοιμη μεθοδολογία και αυτοματοποιημένο τρόπο εκτέλεσης της ανάλυσης με την βοήθεια κώδικα.