Παιχνίδια Τυχαίων Αριθμών

Παιχνίδια Τυχαίων αριθμών

Με την βοήθεια στατιστικών αναλύσεων γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης μεμονωμένων ή συνδυασμών αριθμών με το πρόβλημα να διατυπώνεται ως εξής:

Μέγιστη πρόβλεψη αριθμών με το ελάχιστο κόστος. Ποιο συγκεκριμένα ζητάμε τον μέγιστο αριθμό επιτυχιών με την συμπλήρωση μιας στήλης. Σε κάθε παιχνίδι του ΟΠΑΠ αναφέρονται οι προβλέψεις η ημερομηνία του Διαγωνισμού και προηγούμενες προβλέψεις.

Ελπίζουμε τα στατιστικά και προβλέψεις να βοηθήσουν τους παίκτες να διεκδικήσουν ένα σημαντικό ποσό κερδών.

 

Καλή Επιτυχία