Εφαρμογές EXCEL

Αυτοματοποίηση Επαναληπτικών Εργασιών μέσω Μακροεντολών

Παραδείγματα

  • Προσομοίωση πωλήσεων βάση παραμέτρων (τιμής, πληθυσμού κ.λ.π.)

Κατεβάστε το εδώ (Excel 2013)

  • Εύρεση λαθών (ορθογραφικών, αριθμητικών τιμών κ.α.)  σε καταχωρήσεις λογιστικού φύλλου.
  • Αποφορολόγηση πολλαπλών συντελεστών ΦΠΑ
  • Προσθήκη πολλαπλών συντελεστών ΦΠΑ
  • Φιλτράρισμα τιμών μέσω κριτηρίων.