Βάσεις Δεδομένων Access

Μέσω της εφαρμογής MS Access μπορείτε να έχετε Βάσεις Δεδομένων από μία έως 20 θέσεις εργασίας με πλήρη παραμετροποίηση.

Παλιότερες εργασίες

  • Εφαρμογή Εταιρείας Μεταφορών
  • Εφαρμογή εταιρειών Catering
  • Εφαρμογή Βιβλιοθήκης
  • Εφαρμογή Κρατήσεων Ξενοδοχείου