Εφαρμογές

Με την βοήθεια κώδικα VBasic μπορούμε να βοηθήσουμε στην συγγραφή εξατομικεμευμένων εφαρμογών για την εισαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν στην απλοποίηση των επαναληπτικών διαδικασιών που είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στην επεξεργασία των δεδομένων όπως και σε άλλα προβλήματα π.χ. στην εύρεση λάθους καταχωρήσεων.