Κοινωνικές έρευνες

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την έρευνα σας τότε μπορούμε να σας προτείνουμε κάποιες έτοιμες έρευνες.

 

Η επίδραση των αποτρεπτικών εικόνων στο κάπνισμα